SIMFONOVA - ÒPERA I SIMFÒNICA
IDENTITAT - DISSENY D'IMATGE CORPORATIVA
Disseny de la Identitat Corporativa, manual d'imatge corporatiu, aplicació de la imatge a la papereria coroporativa i a totes les peces de comunicació - Flyers, llibret espectacle, etc..


using allyou.net